Kategorier
Årsmöte Nyheter

Årsmöte 2016, nya styrelseledamöter.

Föreningen har haft ett årsmöte den 9/3 och därmed valt ny styrelse för kommande ett och två år. Kosmosklubben hälsar stolt våra nya ordinarie ledamöter Victor Lindholm (17 år) och Ludvig Olson (16 år) välkomna till styrelsen, dessutom valdes Victor till föreningens sekreterare. Styrelsen kompletteras med ordförande Benny Tjelvling (48 år), kassör Janne Atterström (46 […]

Kategorier
Årsmöte

Årsmöte 2015

Årsmöte är klubbens högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.  Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.