Olycksfallsförsäkrade

Kosmosklubben Stockholm har ett avtal om en kollektiv olycksfallsförsäkrning med Trygg-Hansa. Denna försäkring gäller för aktiviteter/kurser i vår regi.

Den omfattar bland annat:

  • Medicinsk invaliditet
  • Ärr
  • Läke-, rese & tandskadekostnader
  • Ersättning för merkostnader
  • Sjukhusvård till 18 års ålder
  • Hjälpmedel
  • Dödsfallsersättning
  • Kristerapi

Har du frågor om vår olycksfallsförsäkring, tveka inte kontakta oss.