Anmäl dig så här!

 1. Klicka på lokaler i listan i menyn ovan
 2. Välj plats genom att klicka på namnet i menyn
 3. Du kommer nu till en lista med de klubbar som är tillgängliga
 4. Klicka på den som ditt barn vill gå i
 5. Fyll i formuläret
 6. Du skall direkt få en bekräftelse ”Tack för din anmälan till ……” via e-mail

Villkor

#1, Anmälan

 • Den e-postadress du anger kommer all kommunikation gå till som antagningsbesked, fakturor och allt annat som rör anmälan, så ange en e-postadress som du regelbundet läser.
 • För en del klubbar måste du göra en första delbetalning (anmälningsavgift) av terminsavgiften på 200 kr.
 • Blir en klubb full antas barnen i den ordning för anmälan eller att anmälningsavgiften blivit registrerad.
 • Alla uppgifter för betalningen finns i ”Tack för din anmälan till …”
 • Anmälningsavgiften är en delbetalning av terminsavgiften och dras av vid den slutliga betalningen

#2, Antagning

 • Nästa steg är att du får ett e-mail med ämnet “Antagen till …, anmälan R123456” att du/ditt barn är antaget
 • Detta brev kommer normalt 2 – 3 veckor före klubbstart men kan komma senare

Prova på

 • Det är inte alltid så lätt att veta om en klubb passar eller inte
 • Man får ”prova på” de en-två första lektionerna första deltagandet i ny aktivitet innan man slutgiltigt bestämmer sig
 • Vill man inte fortsätta tappar du endast anmälningsavgiften
 • För Robotverkstaden & etc kan man få betala det materialet som man använt

Medlemskap

 • Kosmosklubben är en ideell förening som bygger på medlemskap
 • För att delta i Kosmosklubbens verksamhet krävs normalt att man är medlem
 • Detta kostar 150 kr/kalenderår
 • Medlemsavgiften tillkommer och är inte en del av terminsavgiften (som även består av anmälningsavgift)
 • Det är full terminsavgift även om man startar efter kursstart

Betalning

 • Tre veckor efter kursstart så kommer faktura via [ansvarig] e-post (vi skickar inte på papper)
 • Använd det OCR-nummer som meddelas i antagningsbrevet, ämnet är “Antagen till …, anmälan R123456”
 • Betalning görs till Bankgiro 752-1636
 • Missar du att betala går det ut påminnelser via e-post, ämnet är “Betalningspåminnelse: …., anmälan R123456”
 • Har du inte betalat efter två påminnelser debiterar vi 100 kr för merarbetet med den tredje påminnelsen
 • Missar du att betala även då går ärendet till inkasso, det kostar dig ytterligare minst 160 kr
 • Obetalda aktiviteter leder till att de inte kan antas till nya aktiviteter.

Avanmälning

 • Får inte ditt barn plats i klubben eller skulle klubben inte komma igång eller avanmäler du ditt barn senast 14 dagar före klubbstart återbetalas hela anmälningsavgiften
 • Hoppar eleven av aktiviteten efter de inledande en till två provlektionerna är man skyldig att betala full terminsavgift