FIRST Global Challenge 2018

UTMANING: Energipåverkan

Vårt tema för 2018 är “Energipåverkan”. Från vanliga fossila bränslen till miljövänliga resurser som sol och vind är energi ett verktyg som driver olika delar av vår värld på ett eller annat sätt. I 2018 FIRST Global Challenge kommer skiftande allianser från tre nationer att konkurrera till bränslekraftverk, initiera förnybara energikällor och bygga ett fjädrande transmissionsnätverk.

FIRST Global Challenge 2018

Lag från hela världen kommer under våren att förbereda sig på hemmaplan för att sedan i sommar att samlas i Mexico City. Syftet med robotutmaningen och det övergripande temat med globala utmaningar är att inspirera till globalt samarbete, ny kunskap och förhoppningsvis att fler ungdomar väljer utbildningar inom teknik och vetenskap (STEMutbildning) och ser teknik som en naturlig del av sitt framtida arbetsliv.

Temat för 2018 FIRST Global Challenge är “Energy Impact”. Från vanliga fossila bränslen till miljövänliga resurser som sol och vind är energi ett verktyg som driver olika delar av vår värld på ett eller annat sätt. 2018 FIRST Global Challenge kommer att undersöka effekterna av olika typer av energi vi använder och hur vi kan göra dem mer hållbara.

Lag från över hundra olika länder kommer att delas in i konkurrerande allianser. Varje allians utgörs av tre landslag tillsammans, och nya allianser bildas inför varje match.

Tillsammans utför ungdomarna tekniska uppgifter. I slutet av varje omgång genomförs en gruppuppgift där alla lag kommer tillsammans arbetar för att uppnå ett gemensamt mål.

Den allians som samarbetar bäst kommer att ha bäst förutsättningar att lyckas.

Deltagande studenter gör något mycket större än att lösa robotutmaningar tillsammans. De lär sig att globala utmaningar endast kan att övervinnas när vi förstår att vi alla är på samma lag. Att vi med teknik idag tillsammans kan åstadkomma saker vi tidigare bara kunnat föreställa oss. Genom att kommunicera och samarbeta kan vi arbeta tillsammans för att tillämpa teknik som ett verktyg för positiv förändring i världen.

Projektstart 2018-05-01

  • Officiell inbjudan att representera Sverige i denna första ”olympiska” robottävling

Team

  • Laget består av ungdomar i åldrarna 15-17 år, varav fem kommer att följa med till Mexico City.
  • Ansvarig projektledare och mentor Peter Sjödin
  • Experter som coachar i Java-programmering, elektronik och mekanik

När & var

  • Förberedelser under gemensamma träffar för workshops under maj-juli i Stockholm
  • Resa till Mexico City för att representera Sverige vid det internationella evenemanget den 13-19 augusti 2018

Sponsorer

Vi välkomnar ekonomiskt stöd från företag och organisationer för att finansiera detta projekt så att det inte kostar något för deltagarna.

Vi kan erbjuda dig videoreklam 20-30 sekunder på slinga under eventet på deras skärmar. Det är just nu 159 anmälda länder och de flesta ambassader kommer skicka en representant till öppningsceremonin.

Detta är en unikt tillfälle till belopp som motsvarar en 1/2 annons i en tidning, att nå en global publik och minst 2.000 teknikintresserade 15-18 åringar.

Om FIRST Global

FIRST Global anordnar en årlig internationell robotutmaning för att väcka passion för vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (Science Technology Engineering and Mathematics, STEM) hos två miljarder ungdomar över hela världen. Inom ramen för en ”olympisk” robotutmaning bjuds nationella lag in för att bygger broar mellan gymnasieelever med olika ursprung och erfarenheter. Genom att sammanföra våra framtida STEM ledare i en engagerande miljö för att samarbeta inspirerar FIRST Global eleverna att bygga upp de färdigheter de behöver för att göra förändra världen på sätt som deras föräldrar och äldre generationer tidigare bara kunnat drömma om.

Om FIRST Global Challenge

FIRST Global Challenge är en internationell robotutmaning där studenter från mer än 100 nationer världen över kommer att resa till Washington, DC i juli 2017 för att delta i den konstituerande utmaningen som kommer att hållas i en olika länder varje år. Lagen består av gymnasieelever som vill utveckla sin kunskap inom STEM för att bli nästa generations vetenskapliga ledare och arbeta tillsammans för att lösa några av världens mest akuta problem. Varje lag har en historia att berätta och ett uppdrag att utföra.

http://first.global/