Bli Kosmospartner

Bli partner och ge fler möjlighet att utvecklas inom STEM.

KOSMOSKLUBBEN ÄR EN ALLMÄNNYTTIG IDEELL FÖRENING SOM MED TERMINSAKTIVITETER UPPMUNTRAR OCH SPRIDER INTRESSE OCH KUNSKAP INOM STEM (Science Technology Engineering and Mathematics).

Kosmosklubben erbjuder barn och ungdomar fritidsaktiviteter med stipendier, inkomstbaserade avgifter och riktade satsningar bidrar vi till att integrera och inspirera helt nya grupper som annars kanske aldrig skulle ha fått möjligheten att upptäcka allt man kan åstadkomma inom STEM.

I praktiken betyder denna exponering att vi får en ökad andel tjejer, fler barn från icke-akademiker-hem, barn med speciella behov och fler med annan bakgrund.

Genom Kosmosklubben samverkar företag, skolor, studenter och samhälle för att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT (STEM)

Vill ni också vara med och öka kunskapen inom STEM.

Vi välkomnar stora som små företag och organisationer som vill vara med och erbjuda fler barn & unga möjligheterna inom STEM.

Storlek och långsiktighet i åtagande avgör vilken partnernivå ni uppnår och därmed synlighet och inflytande.

Vi har gjort det enkelt för er alla att ta första steget och vara med som Kosmospartners.

Kosmosklubbens vänner – från 5 tkr

 • Bidra med minst 5.000 kr till vår verksamhet.
 • Pro bono tjänster enligt ök

Stödjande partner – från 25 tkr

 • Instifta stipendier – 25 tkr/stipendium
 • Pro bono tjänster enligt ök

Bidragande partner – från 200 tkr

 • 1-årsavtal – minst 200 tkr
 • 2-årsavtal – minst 100 tkr/år
 • 3-årsavtal – minst 75 tkr/år
 • Beloppen kan användas till att instifta stipendier

Huvudpartner – från 500 tkr

 • 1-årsavtal – minst 500 tkr
 • 2-årsavtal – minst 250 tkr/år
 • 3-årsavtal – minst 200 tkr/år
 • Beloppen kan användas till att instifta stipendier

Stjärnpartner – från 5 mkr

 • Skräddarsytt

Vill ni bli Stödjande, Bidragande, Huvud eller Stjärnpartner?
Kontakta oss via kontakt@kosmosklubben.se