Robotverkstad

Syfte

Att utveckla och stimulera barnens stolthet, självkänsla och kunskaper genom att bygga fungerande robotar.

Robotbyggande är en rolig och mycket kreativ kurs för barn mellan 7-12 år. Det är både för de som är intresserade av att skapa helt fungerande leksaker som t.ex en gående robot eller en rullande bil, och också för de som vill lära sig en del av tekniken. Deltagare går kursen i sin egen takt och på det sätt som passar dem bäst.

Progression

Vi har en läroplan för fem terminer (5 x 12 ggr) idag.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs, men det hjälper om man gillar att bygga saker, eller teknik.

Innehåll

 Robotlärare Vera Robotlärare Albin

Termin 1: Vi bygger en rolig robot (en gående robot eller en rullande bil) som rör sig. Barnen lär sig att hantera olika typer av verktyg (skruvmejsel, spetstång, m.fl.). De får ett enklaste begrepp om rörelse (motor, växellåda), elektricitet och elektroniska komponenter (batterier, sladdar, strömbrytare).

Termin 2: Deltagarna bygger en robot som styrs med fjärrkontroll och rör sig i båda riktningar. De testar, gör mätningar, löder, utvecklar sina kunskaper i elektronik (ström, spänning, motstånd, elektriska kretsar) och får tillämpa kunskaperna.

Termin 3: Här bygger vi en robot med 2 motorer som svänger och rör sig fram och tillbaka. Barn lär sig att hantera elektriska apparater, t.ex. en spänningskälla och utvecklar sina erfarenheter och kunskaper i mekanik och elteknik.

Termin 4: Eleven utvecklar robot från föregående termin med extra funktion (fotboll, t.ex. eller kast) och bygger elektroniska kretsar som blinkande dioder eller blinkande stjärnan med olika komponenter (potentiometer, kondensator, transistor).

Termin 5: Vi bygger en radiostyrd robot, som utför några funktioner t.ex. förflyttar lätta saker och rör sig i olika ritningar. Barnen utvecklar sina begrepp om elektriska kretsar deras komponenter och funktion.

Termin 1: Eleven lär sig att hantera olika typer av verktyg (skruvmejsel, spetstång, m fl). Deltagarna testar, gör mätningar, lär sig lödningen och enklaste elteknik. Vi bygger en enklare robot som kan röra sig och reagera på omgivningen, men analoga sensorer.

Termin 2: Här bygger vi robotar med två motorer, kanske en enklare växelåda, elektronik, mekanik och matematik, här lägger vi till blinkande lysdioder och någon sensorer

Termin 3: Bygger vi lite svårare robotar. Barnen arbetar med områden som elektronik, mekanik och matematik och får konkret tillämpa kunskaperna. Här introducerar vi analog styrning av roboten genom elektroniska komponenter, utökar med fler sensorer.

Termin 4: Här bygger vi avancerade robotar med analoga komponenter och hela uppsättningen av avancerade sensorer. Mer uppkopplat med elektronik och matematik.

Termin 5: Här bygger vi vidare på roboten från Termin 4 och arbetar med områden som programmering, mekanik och sensorer, där vi ersätter analog elektronik mot programmerbara digitala kretsar.