Genusteknik i förorten

Genusteknik i förorten som syftar till att öka teknikintresset hos flickor i förorten

Den modell vi arbetar efter är att kombinera teknik och estetik och är möjlig att föra vidare till fler barn och unga. Vi vill också ge ett verktyg för de deltagande flickorna att utveckla egna idéer och göra sin kapacitet synlig.

Projektledare:

Målsättning:

 • Lära ett antal flickor i tonåren mekanik, elektronik och programmering, ge dem förmåga att åstadkomma roliga, inspirerande, och rörliga butiksskyltningar, men även förmåga att föra sina kunskaper vidare
 • Flickorna ska utvecklas till mentorer, handledare i teknikklubbar och assistenter inom teknik
 • De ska också kunna dokumentera sitt arbete för att lägga upp det på nätet
 • De ska fungera som förebilder för både pojkar och flickor
 • Flickorna ska få hjälp att starta egna teknikklubbar och egen teknisk verksamhet men samtidigt bli en resurs för Fritids, Makerverksamhet på biblioteken, Kommunala Teknikskolor och andra aktivitetscentra
 • Vi vill även integrera flickor i diskussionsforum om teknik, elektronik och programmering så att de kan utveckla sina teknikkunskaper vidare efter projektets slut och ingå i tekniska nätverk
 • Flickornas huvudsakliga uppgift är att medverka till att barn/unga, som föredrar att lära sig praktiskt, blir motiverade att utveckla teknisk kunskap på ett kreativt vis där även estetiskt tänkande ingår som ett bärande element.

Detta utvecklas i samarbete med

 • Aurell.se-Teknikpedagogik
 • Infotechnica
 • Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för tillämpad informationsteknik
 • Konstfack, teoretisk och tillämpad estetik i industridesign
 • Spruftech

Finansieras  av

 • MUCF 2015/SEP->2016/AUG: Lön, Arvode, Administrativt
 • MUCF 2016/SEP->2017/AUG: Lön, Arvode, Administrativt
 • Vinnova 2015/OKT->2016/OKT: Material & Utrustning för hela projektet

Projekttid/år

 1. 2015-09-01 – 2016-08-31
 2. 2016-09-01 – 2017-08-31

Status

 • 2015-03-16, Ansökan om detta jämställdhetsprojekt till MUCF
 • 2015-06-08, Projektansökan blev beviljad av MUCF
 • 2015-08-15, Ansökan till Vinnova inom utlysningen Makers Vår 15
 • 2015-09-30, Projektansökan blev godkänd av Vinnova
 • 2015-03-15, Ansökan om detta jämställdhetsprojekt till MUCF
 • 2016-05-27, Projektansökan blev beviljad av MUCF

Projektsajt

Konkret

 • Att få lära sig använda mekanismer, elektronik och programmering för att själva skapa egna rörliga, lysande och låtande butiksskyltningar.

Resultat, deltagarna har under första året

 • Tagit fram pedagogiskt upplägg för och lett elektronikworkshops för tjejer 14-18 år under Teklafestivalen på KTH
 • Arrangerat workshop kring rörelse, mekanik och elektricitet med hjälp av bland annat lysdioder, batterier och motorer under Stockholm Mini Maker faire på Tekniska Museet
 • Lett Makerworkshop tillsammans med Alex Glow för gymnasielever vid Stockholm Science and Innovation School
 • Workshop med solceller, elektronik, pumpar och rotation under vattenlek och byggande på Barnkulturfestivalen på Skeppsholmen
 • Besökt skolor och introducerat lågstadiebarn och fritidspersonal till konkret programmering (utan dator) genom roboten Cubetto
 • Deltagit i Geek Girl Mini event och hjälpt tjejer 8-12 år att upptäcka programmering genom lek och att bygga egna spel i Scratch
 • Utformat en kurs tillsammans med Röda Korset i programmering, elektronik och mekanismer för nyanlända unga flickor, som ska drivas under hösten
 • Haft kurs i konstruktion med elektronik, för nyanlända unga
 • En av deltagarna har blivit förstelärare inom IKT (Information- och KommunikationsTeknologi) i förorten
 • En deltagare har blivit vice ordförande i Stockholm Makerspaces styrelse
 • En deltagare håller kurser i 3D-printing
 • En deltagare utformar en aktivitet för mellanstadiebarn och kommer självständigt genomföra den inom Kosmosklubben Stockholm.
Boka aktiviteter och artiklar