FIRST Global Challenge 2019

Vårt tema för 2019 är OCEAN OPPORTUNITIES

Varje år går miljontals föroreningar, som genereras av mänsklig verksamhet, in i världens hav, vilket påverkar det marina livet och de globala befolkningarna negativt. 2019 FIRST Global Challenge uppmärksammar denna kritiska fråga för att utbilda oss själva och vidta åtgärder för att bevara våra oceaner och vilda djur. I år kommer lag att lära sig om verkliga utmaningar i samband med rening av världens hav.

Lag från hela världen kommer under våren att förbereda sig på hemmaplan för att sedan i sommar att samlas i Dubai. Syftet med robotutmaningen och det övergripande temat med globala utmaningar är att inspirera till globalt samarbete, ny kunskap och förhoppningsvis att fler ungdomar väljer utbildningar inom teknik och vetenskap (STEMutbildning) och ser teknik som en naturlig del av sitt framtida arbetsliv.

Temat för 2019 FIRST Global Challenge är OCEAN OPPORTUNITIES

Lag från över hundra olika länder kommer att delas in i konkurrerande allianser. Varje allians utgörs av tre landslag tillsammans, och nya allianser bildas inför varje match.

Tillsammans utför ungdomarna tekniska uppgifter. I slutet av varje omgång genomförs en gruppuppgift där alla lag kommer tillsammans arbetar för att uppnå ett gemensamt mål.

Den allians som samarbetar bäst kommer att ha bäst förutsättningar att lyckas.

Deltagande studenter gör något mycket större än att lösa robotutmaningar tillsammans. De lär sig att globala utmaningar endast kan att övervinnas när vi förstår att vi alla är på samma lag. Att vi med teknik idag tillsammans kan åstadkomma saker vi tidigare bara kunnat föreställa oss. Genom att kommunicera och samarbeta kan vi arbeta tillsammans för att tillämpa teknik som ett verktyg för positiv förändring i världen.

Projektstart 2019-01-15

  • Officiell inbjudan att representera Sverige i denna första ”olympiska” robottävling

Team

  • Laget består av ungdomar i åldrarna 15-17 år, varav fem kommer att följa med till Dubai.
  • Ansvarig projektledare och mentor Albin Rohde
  • Experter som coachar i Java-programmering, elektronik och mekanik

När & var

  • Förberedelser under gemensamma träffar för workshops under jan-sep i Stockholm
  • Resa till Dubai för att representera Sverige vid det internationella evenemanget den 24-27 oktober 2019

Sponsorer

Vi välkomnar ekonomiskt stöd från företag och organisationer för att finansiera detta projekt så att det inte kostar något för deltagarna.

Vi kan erbjuda dig videoreklam 20-30 sekunder på slinga under eventet på deras skärmar. Det är just nu 189 anmälda länder och de flesta ambassader kommer skicka en representant till öppningsceremonin.

Detta är en unikt tillfälle till belopp som motsvarar en 1/2 annons i en tidning, att nå en global publik och minst 2.500 teknikintresserade 15-18 åringar.

Om FIRST Global

FIRST Global anordnar en årlig internationell robotutmaning för att väcka passion för vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (Science Technology Engineering and Mathematics, STEM) hos två miljarder ungdomar över hela världen. Inom ramen för en ”olympisk” robotutmaning bjuds nationella lag in för att bygger broar mellan gymnasieelever med olika ursprung och erfarenheter. Genom att sammanföra våra framtida STEM ledare i en engagerande miljö för att samarbeta inspirerar FIRST Global eleverna att bygga upp de färdigheter de behöver för att göra förändra världen på sätt som deras föräldrar och äldre generationer tidigare bara kunnat drömma om.

Om FIRST Global Challenge

FIRST Global Challenge är en internationell robotutmaning där studenter från mer än 100 nationer världen över kommer att resa till Washington, DC i juli 2017 för att delta i den konstituerande utmaningen som kommer att hållas i en olika länder varje år. Lagen består av gymnasieelever som vill utveckla sin kunskap inom STEM för att bli nästa generations vetenskapliga ledare och arbeta tillsammans för att lösa några av världens mest akuta problem. Varje lag har en historia att berätta och ett uppdrag att utföra.