Dansverkstad

Flyg, virvla, sväva, singla, smält, rinn !

Med rörelseglädje utforskar vi hur kroppen kan röra sig på olika sätt till olika sorters musik .Vi prövar nya rörelser med inspiration av sånger, lekar, berättelser, bilder och upptäcker dansen på vägen.

Tillsammans  sätter vi ihop kompositioner och skapar dans. Kom med din danslust och din fantasi !

Cecilia är danspedagog utbildad i Skapande Dans och har erfarenhet av att leda dansgrupper för barn.

006_Dans_9357

Med omsorgsfull guidning får barnet möjlighet att upptäcka sin egen kreativitet. Det finns inget rätt eller fel eftersom varje barn gör rörelserna på sitt eget sätt. Det blir en underbart rolig och utvecklande dansfest där alla tryggt får uttrycka sin unika stil och personlighet.

082_Dans_9413050_Dance_9256047_dans_9298Dans-9189036_Dans_9203053_dans_9333072_Dans_9342

Top