Kategorier
Årsmöte Nyheter

Årsmöte 2016, nya styrelseledamöter.

Föreningen har haft ett årsmöte den 9/3 och därmed valt ny styrelse för kommande ett och två år. Kosmosklubben hälsar stolt våra nya ordinarie ledamöter Victor Lindholm (17 år) och Ludvig Olson (16 år) välkomna till styrelsen, dessutom valdes Victor till föreningens sekreterare. Styrelsen kompletteras med ordförande Benny Tjelvling (48 år), kassör Janne Atterström (46 år) och Jesus Diaz (62 år) som suppleant. Medelåldern i styrelsen justeras från 52 år till 32 år!

Viktor & Ludvig är våra lärare i programmering i Enskede och Robotverkstaden i Bromma på lördagar. Jesus är vår lärare i programmering för de andra programmeringsaktiviteterna på halvtid. Benny är vår administratör på halvtid och sköter den dagliga verksamheten och Janne jobbar som träslöjdslärare i Enskede Skola.