Schack

Att träna logiskt tänkande, koncentrationsförmåga och social kompetens. Upprepade undersökningar visar att barn som spelar schack regelbundet når bättre skolresultat än de som inte spelar. När man spelar schack lär man sig att stänga av allt runtomkring och koncentrera sig bättre. Dessutom finns det mycket som tyder på att schack främjar inlärningen.

Göran ledde Frestaskolans fyror Sverigebäst i schack 2013, Schackfyran Sveriges största schackturnering.

7D_35511ML
En serie animerade program om konsten att spela schack.

Del 1 av 8
schack1
Del 2 av 8
schack2
Del 3 av 8
schack3
Del 4 av 8
schack4
Del 5 av 8
schack5
Del 6 av 8
schack6
Del 7 av 8
schack7
Del 8 av 8
schack8
 

Utarbetade av schackpedagogen Robert Danielsson. Om konsten att att spela schack enligt den sk Arbogametoden