Gitarr

Gitarrundervisningen genomförs med olika pedagogiskt upplägg, dvs. storlek på grupper och längd på lektioner. Ange hur länge eleven gått på undervisning när du anmäler.

083_guitar_9136

Syfte: Att lära sig eller bygga på grunderna i modernt gitarrspel och därmed träna sin musikalitet! Här utvecklar ungdomarna sitt gitarrspel med ackord och melodier.

Undervisningen sker i små grupper (1-3 elever). I en liten grupp elever finns det tid till att ge individuellt stöd samtidigt som man får utveckla sitt lyssnande i samspelet med sina kompisar. I början behöver man mycket individuellt stöd för att tekniken ska bli bra. Med en bra grundteknik blir det roligare och mycket lättare att utvecklas vidare i sitt gitarrspel.

Man behöver spela hemma mellan lektionerna om man ska utvecklas. Därför behöver man en egen gitarr. Tips om bra gitarrer kan ni få av läraren. Alla får en fotpall och en stämapparat vid kursstart.

En viktig del av undervisningen är att få möjlighet att spela stycken inför publik och därför avslutar vi vårterminen med en konsert där ni föräldrar, släkt och vänner får möjlighet att komma och lyssna.