Lokalen

Robotverkstan

Kosmosklubben Stockholm har en egen föreningslokal, som heter Robotverkstan

Lokalen Robotverkstan har en egen webbsida, www.robotverkstan.se

Lokalen Robotverkstan

Adressen:

Sockenvägen 413 nb, Enskede