Programmering – Java

Java Grafik

I kursen kommer vi gå igenom grunderna av programmering med fokus på grafiska program och till slut spel. Kursen kommer arbeta med det nybörjarvänliga språket java samt biblioteket processing för att skapa grafiska program.

I början av varje lektion går vi igenom nya koncept och funktioner, allt från hur man ritar en rektangel i fönstret till hur man gör rekursiva linjer i ett vackert mönster. För de avancerade eleverna kan vi även gå in i grundläggande 3D om intresset finns. I slutet av terminen kommer eleven få arbeta på ett eget projekt med stöd från oss lärare. Vi kommer vara där och hjälpa till alla steg av vägen, men eleven får själv välja vad hen vill göra.

Java Konsol

I kursen så kommer vi gå igenom grunderna för programmering med lite extra fokus mot First Global för dem som vill. Vi kommer hålla på med den logiska biten av kod som innefattar kodstruktur, matte och olika datatyper. Det kommer alltid finnas en lärare som kan hjälpa till vid problem eller frågor. Varje lektion kommer bestå av en genomgång av ett område eller funktion som sedan följs av praktiskt kodande. I slutet av kursen kommer elev kunna göra sitt egna program.