Föreningen

Kosmosklubben erbjuder i första hand barn och ungdomar men också i några fall vuxna spännande aktiviteter för en lärorik, meningsfull fritid och för social träning med erfarna pedagoger.

Idén bakom Kosmosklubben växte fram via diskussioner mellan en grupp pedagoger som tidigare arbetade ihop på olika skolor i Stockholm. Man ville starta en pedagogisk verksamhet på elevernas/barnens villkor där det skall kännas stimulerande och roligt att lära.

Alla barn är intelligenta, fast på olika sätt.

Varför heter vi Kosmosklubben?

För Platon uppstod lycka när själen nådde sin fulländning och förnuftet nådde den sanna verkligheten och blivit vishet. 

Då uppstår kosmos. Vi vill hjälpa våra barn att nå vishet. 
Därav namnet Kosmosklubben.