Varför heter vi Kosmosklubben?

För Platon uppstod lycka när själen nådde sin fulländning och förnuftet nådde den sanna verkligheten och blivit vishet. Då uppstår kosmos. Vi vill hjälpa våra barn att uppnå kosmos. Där av namnet Kosmosklubben.