Riksorganisation

Syfte

Här presenterar vi det går att bilda Kosmosklubben som en riksorganisation, syftet är att nå organisationsbidraget från MUCF inom tre år. För att komma dit behöver Kosmosklubben ansluta lokalföreningar i ytterligare fyra län och växa antalet medlemmar från dagens 350 till minst 1.500 stycken.

Status

  • 2015-03-13, Vi har etablerat samverkan med Kodcentrum runt programmering & att få fler tjejer till detta.
  • 2015-03-16, Vi skickat in en ansökan om projektstöd under ungas organisering för att bilda denna riksorganisation till MUCF.
  • 2015-03-29, Vi har bytt namn från Ideella föreningen Kosmosklubben till Kosmosklubben Stockholm
  • 2015-03-29, Vi har antagit nya stadgar i Kosmosklubben Stockholm för att vara en ungdomsorganisation.
  • 2015-05, Detta handläggs hos MUCF och vi inväntar ett svar eller begäran om kompletteringar.
  • 2015-06-01, Kosmosklubben fick ett avslag för att ansökan inte var tydlig nog & inte stod sig i “konkurrensen” med andra som kommit längre i bildandet.
  • 2015-08-01, Vi har beslutat att vänta att återansöka inför hösten, utan väntar in detta till våren 2016, vi fick projektbidrag från MUCF för vårt “Genusteknik i förorten” som vi prioriterar.
  • 2016-06-01, Vi bidar tiden med att öka vår organisering i projektet “unga ledare programmering” för att få spridning på detta.

Nästa steg

Nu ska vi börja med att skapa en ny förening, skapa nya stadgar för en riksorganisation och exempelstadgar för lokalföreningar. Så är du sugen på att bidra med detta projekt så kontakta mig, vi behöver fler som brinner för meningsfull fritid med inslag av lärande för barn och ungdomar.

Lokalförening?

Är du en ungdomsförening (med verksamhet för 7-20 år) och vill ansluta dig till Kosmosklubbens riksorganisation, kontakta mig.

Projektledare

  • benny@kosmosklubben.se, tel 08-598 540 03