Kategorier
Nyheter

Schackskolan Sommaren 2018

Schemaupplägget blir samma som vi har haft på våra tidigare sommarschackskolor där vi lägger stor vikt vid individuell inlärning.

Varje enskild elev kommer att få anpassade utmaningar. Varje enskild elev får egna mål att sikta mot. Enligt tidigare erfarenhet på våra sommarschackskolor fungerar detta bra med 8 – 10 elever.
  • 3 – 4 timmar schack (Mest teori och övningar samt c:a 1 timmes spel.
  • 1 – 2 timmar fysisk aktivitet. (t.ex. någon bollsport)
  • 1 – 2 timmar annan aktivitet. (t.ex. frågesport, kortfilm eller pilkastning)
  • Totalt 1 timme avsetts för lunch.
    Mellanmål kan intas i samband med teorilektion.
Eleverna får vara med och bestämma om punkt 2 & 3. Samma schacktid gäller för alla och är beroende på hur pass eleverna uppnår sina mål. Om föräldrarna godkänner får eleverna hemläxa med schackuppgifter som tar c:a 45 minuter att lösa.
Eleverna ska hjälpa till med vad som normalt krävs vid lägerskola. Elever förväntas hjälpa ledaren med praktiska sysslor, T.ex. ställa iordning bord och schackspel  samt eventuellt att laga mat och diska. Alla hjälps åt.
Bokas via http://www.kosmosklubben.se/klubbar/schack/