Kategorier
Nyheter

Kom och prova på problemlösning med robotar!

Vi lär ut grunderna i programmering i C++ och den öppna elektronik-plattformen Arduino, och använder oss av robotar och utmaningar som deltagarna ska lösa ihop.

Under workshopen kommer deltagarna att koda i Robotkodarn, en plattform för introduktion till programmering som är tänkt att förenkla uppstarten med öppna system och C++ för elever och lärare på mellanstadiet och högstadiet. Vi använder också robotar som passar för robot-sumo och line-following som det körs på årliga tävlingar runt om i Sverige och världen.

Vi poängterar vikten av samarbete och att det vi lär oss ska ge kunskaper och vana som leder vidare till egna projekt eller ett framtida intresse, med stöd från de stora communities som finns runt de här öppna teknikerna. Huvuddelen av tiden i workshopen läggs på att prova sig fram till lösningar på givna problem, för att bekanta oss med systemen och för att bli bättre på problemlösning i grupp.

Passar för åldrarna 10-16 år och ingen tidigare erfarenhet behövs.
Vi tillhandahåller både robotar och laptops.

Tid: 17:e April, 16.00-18.30
Kostnad: Gratis

Anmäl er här!

Hoppas vi ses!
Vinnovera AB / Robotkodarn