Kategorier
Nyheter

Sommarläger Programmering

Under en vecka får du arbeta med robotbygge & programmering i olika former. Vi kommer även göra lite övningar ute.

Robotverkstad
Att utveckla och stimulera elevernas stolthet, självkänsla och kunskaper genom att bygga fungerande robotar. Eleverna arbetar med områden som elektronik, mekanik och matematik och får konkret tillämpa kunskaperna.

Tillämpad Programmering
Att utveckla det abstrakta tänkandet och den logiska förmågan samt att introducera eleverna för datalogiskt tänkande och i digital teknik. Fyra moment är viktiga i programmering: få en idé, planera en algoritm, skriva programmet och utvärdera resultatet

Plats: Klubblokalen på Sockenvägen 314NB, Tider: 09.30-15.00. När: V24 & v25, Lunch ingår
Lärare: Axel Cerin och Viktor Lindholm

Bokas här: http://www.kosmosklubben.se/klubbar/programmering/programmering-arduino/