Kategorier
Nyheter

Jämställdhetsprojekt Genusteknik i förorten har beviljats bidrag.

Kosmosklubben har beviljats bidrag för att öka teknikintresset och teknikkunskapen bland unga tjejer i förorter. Detta ska göras bland annat genom workshops och olika typer av teknikverkstäder. Målet med projektet är att 15 tjejer ska utbildas inom området så att de senare själva kan driva teknikverksamhet. De ska också kunna inspirera andra unga tjejer och killar att börja intressera sig för teknik. Den huvudsakliga målgruppen för projektet är tjejer i gymnasieåldern. Projektet genomförs i Stockholm stad. Verksamheten sker till viss del i samarbete med KTH och Konstfack.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har den 8 juni 2015 beslutat att bifalla er ansökan enligt Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.
Skälen för beslutet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bedömer att ansökan möter stödformens villkor. Myndigheten har också bedömt behovet av projektet och dess verksamhet. Er ansökan har även bedömts efter organisationens kapacitet att hantera projektet, projektets kvalitet och er samverkan med andra aktörer i projektet. Myndigheten bifaller er ansökan då den fått ett högt betyg i jämförelse med andra ansökningar. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3. Projekttiden är den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016.

Beslutet har fattats av Eva Theisz, chef för avdelningen för stöd och samverkan, efter föredragning av Helena Lundgren, handläggare.

http://www.mucf.se/jamstalldhetspengar-till-man-sport-och-heder