Kategorier
Nyheter

Skolschack Enskede

Skolschack

Nu drar vi igång skolschack i Enskede till vårterminen 2015. Att träna logiskt tänkande, koncentrationsförmåga och social kompetens. Upprepade undersökningar visar att barn som spelar schack regelbundet når bättre skolresultat än de som inte spelar. Ungdomar i riskzonen som lär sig sätta mål i sina liv och motivera sig genom schack. Schack för att gå vidare till högre studier.

Lärare är Göran Klar från Sollentuna Schackklubb som ger alla aspekter på schack som ”katalysator” i studierna, t ex för matematik, det finns saker och delar i schacket som kan användas till annat. Matte och strategiskt tänkande är ju enkelt att förstå. Men även till barn med läs- och skrivsvårigheter.

Boka in dig idag!