Instifta stipendium

Vill du eller ditt företag bli Kosmospartner och bidra till att fler tjejer och killar i åldern 8-18 får upptäcka och utveckla kunskaper om STEM? Vill ni vara med och skapa framtidens talanger?


Vad innebär ett Kosmosstipendium?
Varje stipendiat, framförallt barn från hushåll med svag ekonomi, får möjlighet att delta en termin i vår ordinarie verksamhet till reducerade avgifter för deltagare.

Tack vare era stipendier får tjejer och killar möjlighet att upptäcka och utveckla sitt intresse för STEM. Kostnaden för att instifta ett Kosmosstipendium är 25.000 kr och med denna sponsring blir ni också en Kosmos Stödjande Partner.

Hur gör man?

Ni bestämmer hur många stipendier ni vill instifta per år, till vilken målgrupp ni vill att stipendierna ska riktas och hjälper till att sprida information om era stipendier.

Ni får, om ni så önskar, en egen stipendiesida på kosmosklubben.sekontaktuppgifter till era stipendiater och, efter terminen, en poster med bild på era stipendiater så att ni kan kommunicera kring ert stöd året runt både internt och externt. Självklart kan ni också välja att vara anonyma instiftare.

Vi har en gemensam ansökan för alla stipendier och Kosmosklubben sköter hela ansökningsprocessen. Vi informerar och uppmuntrar barn och ungdomar att söka stipendium såväl via våra sociala media som via information till skolor och med uppsökande verksamhet. Vi delar ut nya stipendier löpande hela vägen fram till terminen börjar till någon av alla sökande som uppfyller era kriterier (helt, eller delvis om det är få sökande till en snävt definierad målgrupp).

Fakturering sker vid instiftande av stipendium. Varje höst har vi startskottet för ett nytt års stipendier och era stipendier förnyas automatiskt årligen om inte abonnemanget sagts upp per den 31 augusti.