Stipendier

För barn och unga med andra intressen än idrott.

Vi behöver få ännu fler barn och ungdomar i våra spännande fritidsaktiviteter för en lärorik och meningsfull fritid inom STEM (science, technology, engineering and mathematics).

Där de kan förverkliga sina intressen med Kosmosklubbens pedagogiska verktyg. Stipendiaterna får en reducerad terminsavgift tillsammans med andra som älskar en lärorik och meningsfull fritid.

Tjejstipendierna är instiftade för att främja teknikintresse hos unga tjejer och icke-binära och kan därför bara sökas av dem.

Stipendierna skapas av våra partners och genom bidrag från er alla som också vill vara med och uppmuntra digitalt skapande!

Sök reducerad terminsavgift

Vi har en gemensam ansökningsprocess för alla stipendier – du behöver alltså bara skriva en ansökan! För att ansöka måste du vara 8–18 år, medlem och registrerad som medlem hos oss.

Boka gärna din aktivitet redan nu så att du får plats när du önskar. Får du reducerad avgift så justerar vi terminsavgiften innan den förfaller och skall slutbetalas.

Du får svar i god tid innan terminen startar ett meddelande om ansökan om reducerad avgift beviljas.