FIRST Global Challenge 2017

UTMANING: ge tillgång till rent vatten

Tillgång till rent drickbart vatten är en källa till politiska, ekonomiska och sociala strider i länder över hela världen. Effekterna av konflikterna är märkbara i så väl Afrika söder om Sahara som i USA. För närvarande saknar mer än en miljard människor tillgång till rent vatten, fler än hälften av dem är barn. Bristen på dricksvatten resulterar i fler dödsfall varje år än de som följer av krig. Om vattenkonsumtionen forsätter följa nuvarande ökningstakt kommer två av tre personer på jorden lida av vattenstress år 2025.

“Vi kan tömma hälften av alla sängar i alla sjukhus i hela världen genom att bara ge människor rent vatten.” – Dean Kamen

För att lösa detta enorma problem, har den amerikanska National Academy of Engineering, UK Royal Academy of Engineering, och Chinese Academy of Engineering valt ut ”att ge tillgång till rent vatten” som en av fjorton ”Grand Challenges for Engineering.” De stora utmaningarna är tekniska problem som måste lösas för att säkerställa en sund, hållbar utveckling och för att öka livskvaliteten för miljontals människor över hela världen.

Som ett erkännande av utmaningens betydelse för alla människor har FIRST Global valt tillgång till rent vatten – som fokus för den inledande första globala robotutmaningen.

Lag från hela världen kommer under våren att förbereda sig på hemmaplan för att sedan i sommar att samlas i Washington DC. Syftet med robotutmaningen och det övergripande temat med globala utmaningar är att inspirera till globalt samarbete, ny kunskap och förhoppningsvis att fler ungdomar väljer utbildningar inom teknik och vetenskap (STEMutbildning) och ser teknik som en naturlig del av sitt framtida arbetsliv.

Årets robotutmaning förtydligar att vi behöver samarbeta globalt för att lösa vattenkrisen. Lag från över hundra olika länder kommer att delas in i konkurrerande allianser. Varje allians utgörs av tre landslag tillsammans, och nya allianser bildas inför varje match.

Tillsammans utför ungdomarna tekniska uppgifter som kan handla om lagring av drickbart vatten, filtrering av förorenat vatten eller att leda vatten från nya källor. Föroreningar i vatten separeras, rent vatten förs till respektive lags behållare på begränsad tid tiden. I slutet av varje omgång genomförs en gruppuppgift där alla lag kommer tillsammans arbetar för att uppnå ett gemensamt mål.
Lagen utformar sin robot till: (1) att utföra en mängd olika tekniska uppgifter med fokus på ”tillgång till rent vatten”; och (2) på bästa möjliga sätt samarbeta i internationella robotallianser som tillsammans har en mängd olika färdigheter för att utföra dessa uppgifter.

Den allians som samarbetar bäst kommer att ha bäst förutsättningar att lyckas.

För att lösa den globala vattenproblematiken behöves mer än exceptionell teknisk kompetens. Vi behöver en helt ny generation framtida STEM ledare som tillsammans tar ett globalt ansvar för frågan om vattensäkerhet. Deltagande studenter gör något mycket större än att lösa robotutmaningar tillsammans. De lär sig att globala utmaningar endast kan att övervinnas när vi förstår att vi alla är på samma lag. Att vi med teknik idag tillsammans kan åstadkomma saker vi tidigare bara kunnat föreställa oss. Genom att kommunicera och samarbeta kan vi arbeta tillsammans för att tillämpa teknik som ett verktyg för positiv förändring i världen.

Projektstart 2017-02-17

  • Officiell inbjudan att representera Sverige i denna första ”olympiska” robottävling

Team

  • Laget består av nio ungdomar i åldrarna 15-17 år, varav sju kommer att följa med till USA.
  • Ansvarig projektledare och mentor Nina Lindström; Tech Missionary
  • Experter som coachar i Java-programmering, elektronik och mekanik

När & var

  • Förberedelser under gemensamma träffar för workshops och studiebesök för hela gruppen under april-juli i Stockholm
  • Resa till Constitution Hall Washington, DC för att representera Sverige vid det internationella evenemanget den 14-20 juli 2017

Sponsorer

Vi välkomnar ekonomiskt stöd från företag och organisationer för att finansiera detta projekt så att det inte kostar något för deltagarna.

Så långt är 90% av målet nått.

Vi kan erbjuda dig videoreklam 20-30 sekunder på slinga under eventet på deras skärmar. Det är just nu 163 anmälda länder och de flesta ambassader kommer skicka en representant till öppningsceremonin.

Detta är en unikt tillfälle till belopp som motsvarar en 1/2 annons i en tidning, att nå en global publik och minst 2.000 teknikintresserade 15-18 åringar.

Det finns två utmaningar till för oss att lösa

  • En korre från en rikstäckande svensk media att för rapportera från eventet på plats
  • En låt som representerar Sverige som spelas i slinga under eventet

Alla förslag tas emot.

Hör av dig till kontakt@kosmosklubben.se om du är intresserad av detta projekt.

Om FIRST Global

FIRST Global anordnar en årlig internationell robotutmaning för att väcka passion för vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (Science Technology Engineering and Mathematics, STEM) hos två miljarder ungdomar över hela världen. Inom ramen för en ”olympisk” robotutmaning bjuds nationella lag in för att bygger broar mellan gymnasieelever med olika ursprung och erfarenheter. Genom att sammanföra våra framtida STEM ledare i en engagerande miljö för att samarbeta inspirerar FIRST Global eleverna att bygga upp de färdigheter de behöver för att göra förändra världen på sätt som deras föräldrar och äldre generationer tidigare bara kunnat drömma om.

Om FIRST Global Challenge

FIRST Global Challenge är en internationell robotutmaning där studenter från mer än 100 nationer världen över kommer att resa till Washington, DC i juli 2017 för att delta i den konstituerande utmaningen som kommer att hållas i en olika länder varje år. Lagen består av gymnasieelever som vill utveckla sin kunskap inom STEM för att bli nästa generations vetenskapliga ledare och arbeta tillsammans för att lösa några av världens mest akuta problem. Varje lag har en historia att berätta och ett uppdrag att utföra.

http://first.global/