Vi behöver din hjälp att sprida vår tillämpade programmering, vi behöver fler bärbara datorer. (mer…)

Märkt med:

Årsmöte är klubbens högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.  Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning. (mer…)

Vi blandar yoga, enklare dans, pilates och mindfulness i ett pass till musik Du säkert känner igen. Glatt och flödande. De traditionella övningarna får en extra touch när vi blandar in fler sinnen, som doft, färg. Vi använder våra härliga aromatiska Chi bollar under hela passet. I de olika blocken övas uppmärksamhet, koordination, temposkillnader, kroppsscanning och avslappning. Man studsar aldrig med bollen så det har inte med bollsinne att göra.

Kom och prova både du som aldrig yogat och du som yogat tidigare. Chibollen har 10 olika färger och 10 olika dofter. Alla med olika syften. Vi påverkas av färger och dofter. Barn och ungdomar lär sig lättare ju fler sinnen vi blandar in i lärandet och det är unikt att få in doftsinnet i lärandet så som vi gör i ChiBall. Vi avslutar alltid med reflektion och lite tilltugg.

Märkt med: , , ,

tank_robot

Med start vecka 3 kommer vi köra en utbildning / workshop för nya lärare till vår Robotverkstad & Programmering med Jesus Diaz. Det blir 6 gånger á två timmar, totalt 12 timmar. Torsdagar 17.00 för robotverkstad och 10.00 på lördagar för programmering, vi kan anta upp till 5 stycken sökande.  Detta är en workshop för utbildade pedagoger/lärare som ny ledare för robotverkstad eller programmering. Du kommer få lära dig upp till två (av fem) färdiga pedagogiska material som du kommer bygga själv och hur du lär ut. Efter kursen kommer du kunna leda robotverkstad i vår regi för låg & mellanstadiebarn. Här finns mer detaljer om dessa två kurser.

Märkt med: ,

Skolschack

Nu drar vi igång skolschack i Enskede till vårterminen 2015. Att träna logiskt tänkande, koncentrationsförmåga och social kompetens. Upprepade undersökningar visar att barn som spelar schack regelbundet når bättre skolresultat än de som inte spelar. Ungdomar i riskzonen som lär sig sätta mål i sina liv och motivera sig genom schack. Schack för att gå vidare till högre studier.

Lärare är Göran Klar från Sollentuna Schackklubb som ger alla aspekter på schack som ”katalysator” i studierna, t ex för matematik, det finns saker och delar i schacket som kan användas till annat. Matte och strategiskt tänkande är ju enkelt att förstå. Men även till barn med läs- och skrivsvårigheter.

Boka in dig idag!

 

Märkt med: