Gardners nio intelligenser

Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”.

Han sa: “Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla vi människor är intelligenta, men på olika sätt. Var och en av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet, om vi får använda vår egen bästa intelligens, vår speciella begåvning, talang och kreativitet när det handlar om att lära. Förr var det bara de logisk-matematiskt eller språkligt inriktade intelligenserna som hade någon möjlighet att få bra betyg i skolan. Idag är vi duktigare att anpassa studierna till olika sätt att lära och till de olika intelligenserna. De flesta av oss har lite av varje kategori i oss, men har tyngdpunkten på ett par av dom.

De nio intelligenserna är:

Logisk – matematisk

Duktig på matematik, att organisera och tänka logiskt. Analyserar, prövar hypoteser och beräknar.

Kroppslig

Använder sin kropp och sina händer för att uttrycka sig. Gillar idrott, dans och fysiska utmaningar. Prövar sig fram för att lista ut lösningar på problem. Har bra balans, koordination och smidighet.

Intuitiv

Trivs bäst ensam. Planerar sin tid och arbetar självständigt. Medveten om sina förmågor och brister, god självdisciplin.

Natur

Har en ekologisk förmåga som handlar om att de se sammanhang i naturen. Har ofta “gröna fingrar” (duktiga med växter) och har god hand med djur.

Visuell – spatial

Har bra lokalsinne, alltså har lätt att hitta och komma ihåg kartor och diagram. Har lätt för att förstå abstrakta saker, konst, färger och former.

Språklig

Har stort ordförråd. Talar, läser och formulerar sig väl. Löser gärna korsord och är duktig på att samla fakta och fylla i blanketter av olika slag.

Social

Trivs bäst tillsammans med andra. Goda lyssnare och engagerar sig gärna i föreningar t ex. Människor med den här typen av intelligens har lättare än andra att avläsa ansiktsuttryck, gester och röstlägen än andra.

Musikalisk

Lyssnar på och utövar musik själv. Känner igen melodier, slogans, har känsla för rytm.

Existentiell

Har ett medfött intresse för livsfrågorna. Läser och diskuterar gärna de existentiella frågorna.

 

Du kan läsa mer om detta här

https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences