Bli medlem

För att delta i de flesta av Kosmosklubbens verksamhet krävs att man är medlem. Medlemskap kostar 150 kr per år. Du godkänner att ditt barn också blir medlem när du anmäler ditt barn till en klubb.

Kosmosklubben är en ideell förening som liksom idrottsklubbar bygger på medlemskap. Det är barnen som är medlemmar i föreningen.

På vissa av våra aktiviteter där privat fritids organiserar administrationen så kan i vissa priser även inkludera medlemsavgift och andra aktiviteter med andra partners så ställs inga krav på medlemskap i föreningen.

Alla får vara medlemmar i vår förening, anmäl ditt medlemskap här.