Yoga för tjejer

Boka aktiviteter och artiklar

Det är en dynamisk yogaform där vi systematiskt stärker och mjukar upp kroppen. Fokus läggs på hälsosamma positioner för att minimera skaderisken. Varje klass har en struktur som upprepas, med vissa variationer, där vi metodisk går igenom hela koppen. En klass består av 10 delar; uppvärmning, solhälsningar, stående positioner, balans, armbalanser och magstärkandepositioner, höftöppnare, bakåtböjningar, framåtfällningar, avslutande positioner och avslappning.