Teater

Teater är en konstform som inte bara är rolig utan även nyttig för ett barns kreativa och uttryckande förmågor. Detta är precis av kursen fokuserar på att utveckla.

Med roliga lekar och övningar tränar vi allt ifrån retorik till kreativitet. I kursen får barnen tillsammans testa på olika former och typer av teater. Målet med kursen är att sammarbeta i gruppen för att sätta upp en egen pjäs som visas upp. Barnen bestämmer själva (i grupp) vilken pjäs de vill göra och vad den ska innehålla med hjälp av läraren som hjälper barnen i rätt riktning. Mycket av fokuset kommer ligga i att reflektera över hur människor kan kommunicera känslor och intryck med hjälp av teaterns olika former.

Boka aktiviteter och artiklar