Sommaraktiviteter 2021

Här kombinerar vi Arduino & Spelprogrammering, med fokus på tillämpad programmering

Arduino Tillämpad Programmering
Att utveckla det abstrakta tänkandet och den logiska förmågan samt att introducera eleverna för datalogiskt tänkande och i digital teknik. Fyra moment är viktiga i programmering: få en idé, planera en algoritm, skriva programmet och utvärdera resultatet.

Spelprogrammering

Skapa ditt eget spel i programmet GameMaker. Släpp kreativiteten fri!

Du kommer att lära dig:

  • programmering
  • grafisk design
  • animation
  • pixelart

GameMaker är ett programvara används av såväl nybörjare och experter inom programmering. Det finns möjlighet att både använda block och programmera i kod. Gamemaker innehåller även en ritnings- och animeringsfunktion som låter dig rita, skapa animationer och designa ditt spel såsom du vill ha det.

Kursen kommer fokusera på både programmering och design av spel. Varje elev ska få i uppgift att skapa ett eget spel. Lektionerna kommer bestå av genomgångar i alla delar av programmet men eleverna kommer även få tid att mer fritt utveckla sitt spel. Lärare kommer alltid finnas tillgänglig för att hjälpa till under processen och lektionerna kommer att vara anpassade för att alla elever ska kunna utmanas och lära sig. Kursen kräver inga förkunskaper inom programmering men eleven förväntas kunna hantera en dator. Kurseleven behöver ingen egen utrustning, vi ansvarar för allt material.

Boka aktiviteter och artiklar