Slöjd

Slöjdklubbar är ett inarbetat koncept inom slöjdrörelsen och syftar till att ge barn och unga möjlighet att upptäcka och utforska slöjden samt utveckla sitt egna skapande.

I slöjdklubben i Enskede har vi valt att vända oss till barn i åldern 9-13 år. Med slöjd är det så att man kan hitta sin egen utmaning och den hör inte alltid ihop med ålder. I slöjdklubben kan man få tid på sig, tid att öva, tid att upptäcka och utforska material, verktyg, redskap och slöjdtekniker, med sin kropp, sina sinnen och sitt intellekt. Man gör det tillsammans med andra barn som har samma intresse.

Vi kommer att gå igenom olika sorters material och prata om hållbarhet. Vi kommer bekanta oss med allemansrätten och förlägga en hel del slöjdande utomhus. Vi provar på olika slöjdtekniker och verktyg. Vi lyssnar till magkänslan och utnyttjar leken och fantasin som drivkraft i skapandet. Den slöjd som barnen får ägna sig åt i klubben kommer därför att skilja sig en aning från det dom är vana vid från skolan.

Innehåll
Trä, textila material, återbruk, metallslöjd, papper… Med mera

Handledare
Beata Bäck, inredningsarkitekt och konstnär, utbildad slöjdklubbshandledare vid Stockholms läns hemslöjd 2017-18. Har erfarenhet av arbete i skolan i bild- och slöjdämnen samt Skapande Skola-projekt.

Boka aktiviteter och artiklar