Musik

Instrument

Att lära sig spela eller att utveckla sitt spel och därmed träna sin musikalitet!

Sång

Vi jobbar med andningsteknik, stödövningar, gehörs- och rytmövningar, uttryck och personlig gestaltning.

Produktion

Musik/ljud är för de flesta en viktig del av vardagen. Här tränar vi barnen i att själva analysera och uttrycka sig med hjälp av ljud.