Kategori: Nyheter

Boka idag, innan kursen blir övertecknad. http://www.kosmosklubben.se/klubbar/

Under en vecka får du arbeta med robotbygge & programmering i olika former. Vi kommer även göra lite övningar ute. Robotverkstad Att utveckla och stimulera elevernas stolthet, självkänsla och kunskaper genom att bygga fungerande robotar. Eleverna arbetar med områden som …

Sommarläger Programmering Läs mer »

From commonly used fossil fuels to environmentally-friendly resources like solar and wind, energy is a tool that powers the different parts of our world one way or another. In the 2018 FIRSTGlobal Challenge, shifting alliances of three nations will compete to fuel …

FIRSTGlobal Challenge theme for 2018 is “Energy Impact” Läs mer »

Schemaupplägget blir samma som vi har haft på våra tidigare sommarschackskolor där vi lägger stor vikt vid individuell inlärning.

Vi lär ut grunderna i programmering i C++ och den öppna elektronik-plattformen Arduino, och använder oss av robotar och utmaningar som deltagarna ska lösa ihop.