Programmering

Detta är ett brett område; programmering eller ”att koda” kan innebära en hel del.
Vi försöker här ge en överblick om vilken typ av programmering vi kan erbjuda;