Vi fyllde upp två klasser med 12 elever vardera väldigt fort inför denna hösttermin i Enskede Skola, vi öppnar nu upp för ytterligare en klass med 12 lever 16:30 i Enskede Skola på fredagar med start den 18:e sep, välkomna och anmäl här nu.

Märkt med:

Kosmosklubben har beviljats bidrag för att öka teknikintresset och teknikkunskapen bland unga tjejer i förorter. Detta ska göras bland annat genom workshops och olika typer av teknikverkstäder. Målet med projektet är att 15 tjejer ska utbildas inom området så att de senare själva kan driva teknikverksamhet. De ska också kunna inspirera andra unga tjejer och killar att börja intressera sig för teknik. Den huvudsakliga målgruppen för projektet är tjejer i gymnasieåldern. Projektet genomförs i Stockholm stad. Verksamheten sker till viss del i samarbete med KTH och Konstfack. (mer…)

Nu är de flesta av höstens kurser tillgängliga att boka, notera att tider är preliminära, inte förrän vi får skolans schema så vet vi vilka tider vi har. Även en aktivitet kan vara intresseanmälan på, men rätt tid (& dag) kommer på antagningsbeskedet som vi börjar skicka ut eftersom vi får klart med tider och lokaler.

Vi behöver din hjälp att sprida vår tillämpade programmering, vi behöver fler bärbara datorer. (mer…)

Märkt med:

Årsmöte är klubbens högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.  Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning. (mer…)