Boka idag, innan kursen blir övertecknad.
http://www.kosmosklubben.se/klubbar/

Under en vecka får du arbeta med robotbygge & programmering i olika former. Vi kommer även göra lite övningar ute.

Robotverkstad
Att utveckla och stimulera elevernas stolthet, självkänsla och kunskaper genom att bygga fungerande robotar. Eleverna arbetar med områden som elektronik, mekanik och matematik och får konkret tillämpa kunskaperna.

Tillämpad Programmering
Att utveckla det abstrakta tänkandet och den logiska förmågan samt att introducera eleverna för datalogiskt tänkande och i digital teknik. Fyra moment är viktiga i programmering: få en idé, planera en algoritm, skriva programmet och utvärdera resultatet

Plats: Klubblokalen på Sockenvägen 314NB, Tider: 09.30-15.00. När: V24 & v25, Lunch ingår
Lärare: Axel Cerin och Viktor Lindholm

Bokas här: http://www.kosmosklubben.se/klubbar/programmering/programmering-arduino/

From commonly used fossil fuels to environmentally-friendly resources like solar and wind, energy is a tool that powers the different parts of our world one way or another. In the 2018 FIRSTGlobal Challenge, shifting alliances of three nations will compete to fuel power plants, initiate renewable energy plants, and build a resilient transmission network.

FIRST Global Challenge 2018

Schemaupplägget blir samma som vi har haft på våra tidigare sommarschackskolor där vi lägger stor vikt vid individuell inlärning.

(mer…)

Vi lär ut grunderna i programmering i C++ och den öppna elektronik-plattformen Arduino, och använder oss av robotar och utmaningar som deltagarna ska lösa ihop.

(mer…)