Robotverkstad & Programmering

Här kombinerar vi Robotverkstad med Programmering, med fokus på tillämpad programmering

Robotverkstad
Att utveckla och stimulera elevernas stolthet, självkänsla och kunskaper genom att bygga fungerande robotar. Eleverna arbetar med områden som elektronik, mekanik och matematik och får konkret tillämpa kunskaperna. Deltagare går kursen i sin egen takt och på det sätt som passar dem bäst. Här bygger vi ihop färdiga utbildningsmodeller från olika tillverkare.

Tillämpad Programmering
Att utveckla det abstrakta tänkandet och den logiska förmågan samt att introducera eleverna för datalogiskt tänkande och i digital teknik. Fyra moment är viktiga i programmering: få en idé, planera en algoritm, skriva programmet och utvärdera resultatet.

FIRST Global Challenge
FIRST Global anordnar en årlig internationell robotutmaning för att väcka passion för vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (Science Technology Engineering and Mathematics, STEM) hos två miljarder ungdomar över hela världen. Inom ramen för en ”olympisk” robotutmaning bjuds nationella lag in för att bygger broar mellan gymnasieelever med olika ursprung och erfarenheter. Genom att sammanföra våra framtida STEM ledare i en engagerande miljö för att samarbeta inspirerar FIRST Global eleverna att bygga upp de färdigheter de behöver för att göra förändra världen på sätt som deras föräldrar och äldre generationer tidigare bara kunnat drömma om.

Boka aktiviteter och artiklar