Avancerad Programmering

Denna kurs innehåller både matematik, spel och pussel.

 • Syftet är i första hand att lära sig programmering
 • Under kursen kommer man i kontakt med variabler, loopar, if-satser, funktioner samt objektorientering
 • I början handlar det om att imitera bilder och så småningom att skapa interaktiva program mha tangentbord och mus.
 • Pedagogiken bygger på att man kör förebilder med full transparens och härmar dessas beteende.
 • Resultatet av programmeringen blir Javascript som kan publiceras på nätet eller som appar.

Nya deltagare tas emot kontinuerligt. Alla arbetar i sin egen takt.

Matematiska begrepp

Enbart de moment av matematiken som behövs vid spelprogrammering tas upp.

 • Koordinater
 • Punkter, Linjer, Cirklar, Rektanglar, Trianglar, Bågar
 • Pythagoras sats
 • Trigonometri
 • Translation, Rotation, Skalning
 • Binära operationer
 • Komplexa tal
 • Färger RGB

Spel och Pussel

Dessa har varierande ambitionsnivåer. En del består i att bara ta fram en bitmapp, t ex Roulette. Andra har interaktivitet, dvs kan hantera spel mellan två människor. De flesta har historik med Undo. En del kontrollerar att dragen är tillåtna. Ett spel har en ai som innebär att det är i princip oslagbart.

 • Gissa ett tal
 • Connect Four
 • Game of Life
 • Schack
 • RushHour
 • Nim
 • Snake
 • Nian
 • ColorPair
 • RubikSquare
 • Shortcut
 • Complex
 • PickingBerries

Bitmappar

Dessa visar bara en del av utbudet.

Top